• رضا کمیجانی

    کارشناس ارشد مدیریت / بازاریابی
    ۱۷ سال تجربه اجرایی موفق و موثر
    مشاور بیش از ۲۰ شرکت تولیدی و خدماتی
    مدرس بیش از ۱۰۰۰ ساعت آموزش

عارضه یابی سازمانی

نقطه شروع هر تغییر و بهبودي ، درك و شناخـت کامل از وضعیت موجود و پیداکردن مشکـلات آن اسـت که با عنوان عارضه خوانده می شود . با انجام این فرآیند سعی دریافتن معضلات و تنگناهائی داریم که ممکن است بعنوان سدي مانع حرکت سازمان در مسیر رشد باشد. براي بهبود وضعیت واحدهاي صنعتی ، شناخت و تشخیص بیماري هاي واحد صنعتی مقدم بر هر فعالیت واقدامی است چون براي بهبود و نوسازي واحد صنعتی راهکاری هاي مختلفی مطرح است اینـکه کدامیـک از راهکارها مناسب است و همچنین اولویت با کدامیک از آنهاست نیازمند این اسـت که بدانیم راهکار قرار اسـت کدام مشکـل یا مسئله را حـل کند و لذا این امر نیازمند تشخیص صحیح و علمی مشکلات و محدودیت هاي واحد صنعتی براي رشد و توسعه و افزایش توان رقابت پذیري است و عارضه یابی پاسخ به این نیاز بنیادي و مقدم بر سایر تلاش ها و اقدامات بهبود سازمانی است . برخی از واحدهاي صنعتی در وضعیت نیمه تعطیل بوده و عارضه و مشکلات آنان مشخص و روشن است و زیاد پیچیده نمی باشد ، لذا با یک بررسـی سریـع و نه زیـاد عمـیق می تـوان ریـشه مشکلات و محدودیـت هاي آنها را تشخیص داد و راهکارهایی نیز متناسب با نوع مسائل به آنان پیشنهاد کرد .

مزایاي عارضه یابی سازمان
– تعیین نقاط ضعف ، عارضه ها و فرصت هاي موجود سازمان
– شناسایی و تحلیل محیط موجود براي بررسی عملکرد سازمان
– تعریف آموزش ها و پروژه هاي کاربردي
– علل تأخیرات پروژه هاي سازمان
– محاسبه شاخص هاي بهره وري و سودآوري
– تحلیل دقیق ساختار، فرآیند اهداف و استراتژي هاي سازمان و بهبود آنها
– تعیین نقاط قوت و ضعف و اولویت بندي مشکلات
– میزان سهم از بازار و تحلیل رقباي داخلی و خارجی
– عارضه یابی منابع انسانی، ارگونومی و محیط کار

با تشکر از بازدید شما دوست گرامی و ارجمند برای ارتباط با اینجانب میتوانید با شماره ۰۹۱۲۵۵۲۲۱۶۰ تماس حاصل نمایید.

سایر کانال های ارتباطی :تلگرام ، اینستاگرام ، لینکدین ، واتساپ ، فیسبوک

با من در ارتباط باشید :